Help Molen de Korenbloem aan nieuwe wieken!

Samen met de kerk vormt molen de Korenbloem een beeldbepalend element in Ulvenhout. Maar financiële hulp is dringend nodig want de wieken zijn verouderd en moeten in 2023 worden vervangen.

 

Wat betekent de Korenbloem voor Ulvenhout

In deze vorm is de Korenbloem sinds 1909 een baken in ons dorp. Het zorgt ook voor het voortbestaan van een uniek ambacht in een authentieke werkende molen.

Iedere zaterdag stelt de molen haar deuren open voor de inwoners van Ulvenhout en de wijde omtrek. En bovendien is het ook de plaats waar iedere zaterdag, brood, meel, en aanverwante streekproducten worden verkocht.

Maar…zonder wieken draait de molen niet. In 1976 heeft de laatste grote restauratie plaatsgevonden. Toen zijn ook de roeden, het houten hekwerk en de stroomlijnneuzen (wat samen de wieken vormen) vervangen. De roeden (waaraan de wieken vastzitten) zijn inmiddels bijna 45 jaar oud. Bij de laatste inspectie is gebleken dat met name in het wiekenkruis de roeden zijn aangetast en binnen afzienbare tijd (binnen 2 jaar is het dringend advies) vervangen moeten worden.

 

De wieken moeten vervangen worden

In 2023 moet er dus groot onderhoud aan het wiekenkruis gaan plaatsvinden. Dat betekent totale vervanging van de wieken. De kosten bedragen Euro €100.000,- inclusief BTW.

Voor een beperkt deel kunnen we deze kosten met subsidies dekken en voor het andere deel zijn we afhankelijk van de financiële steun van de inwoners, omwonenden en bedrijven van Ulvenhout en omgeving.

 

De aantasting van de roeden in beeld (2021)

 

Help mee! 

Wij kunnen de hulp enorm goed gebruiken. 

  • Donaties van € 100,00 worden beloond met een stuk authentiek molenzeil*
  • Donaties van € 250,00 worden beloond met een miniatuur molensteen
  • Donaties van € 500,00 worden beloond met een stuk van de oude wiek en een bier/whisky arrangement in de molen*
  • Donaties van € 1000,00: Als lid van de 'Koningsspil' bent u genodigd bij de opening van de molen (bbq met als dank stuk authentiek molenzeil/ stukje wiek/ miniatuur molensteen naar keuze)*

* na vervanging van het wiekenkruis zijn deze in beperkte oplagen beschikbaar

Lees meer Lees minder
van totaal € 50.000 (65%)